Studier viser at et stort antall pasienter med PTSD oppfyller kriteriene for andre psykiske lidelser. Traumepasienter finnes derfor i alle diagnosegrupper.

En større amerikansk undersøkelse viste at personer med PTSD har opptil åtte ganger større sannsynlighet for å ha hatt tre eller flere andre diagnoser [1].  Anstorp og Benum [2] nevner alvorlig depressiv lidelse som den vanligste samtidige lidelsen. Det er også høy forekomst av generalisert angstlidelse, sosial og spesifikk fobi, panikklidelser og spiseforstyrrelser ved PTSD.

Svært mange av de som har alvorlige psykiske lidelser har en PTSD diagnose i tillegg [2]. For eksempel har man sett at mange med bipolar lidelse eller schizofreni i tillegg har PTSD. Det er også kjent at forekomsten av traumer blant personer med diagnosen emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse er høy.

Oppsummert er det høy grad av samsykelighet mellom PTSD og andre psykiske lidelser. Det er derfor viktig å spørre om traumer selv ved andre hoveddiagnoser.

Fotnoter

  1. Kessler, R.C. & Merikangas, K.R. (2004). The National Comorbidity Survey Replication. (NCS-R): Background and aims. International journal of methods in psychiatric research, 13(2), 60-68.
  2. Anstorp, T. & Benum, K. (2014). Traumebehandling. Komplekse traumelidelser og dissosiasjon. Oslo: Universitetsforlaget.

Kursdelinnhold

Utvid alle
Kapittel innhold
0 Fullført 0/1 trinn
Kapittel innhold
0 Fullført 0/1 trinn