I dette kapitelet skal vi se på årsakene, forekomstene og konsekvensene av type I traumer.

Type I traumer oppstår som regel som følge av en akutt, ekstremt truende og uventet enkelthendelse.

Vi mennesker reagerer og opplever verden rundt oss på svært forskjellige måter. Men hendelsene som forårsaker type I traumer vil fremkalle sterkt ubehag hos nesten alle.

Spørsmål

  • Hvilke steg har du tatt i forhold til arbeidet med traumatiserte pasienter de siste par år?

Kursdelinnhold

Utvid alle
Kapittel innhold
0 Fullført 0/1 trinn
Kapittel innhold
0 Fullført 0/1 trinn