På samme måte som fryktresponsene – får de kroppslige reaksjonene sitt uttrykk ut fra de kroppslige systemene som er involvert. Særlig gjelder dette det sympatiske og parasympatiske nervesystemet

Hyperaktivering

Hyperaktiveringen varer gjerne lenge etter den potensielt traumatiske hendelsen har skjedd, og personen vil fortsatt være på vakt overfor nye farer. Dette kan blant annet komme til uttrykk ved at det skal lite til for at en skvetter, og at en skvetter kraftig hvis noe overraskende skjer. Hyperaktiveringen kommer også til syne som anspenthet og ofte som muskelspenninger.

Søvnproblemer

Det er gjerne to til tre årsaker til søvnproblemer:

  1. For det første kan traumet ha skjedd i sengen eller i en sovesituasjon. Dette er vanlig ved seksuelle overgrep, eller hvis man som flyktning har blitt bortført om natten. Selve sengen og sovesituasjonen minner derfor om traumet, og kan sette i gang sterke kroppslige reaksjoner.
  2. For det andre kan den mer generelle og vedvarende hyperaktiveringen gjøre det vanskelig å sove. Dette kan innebære vansker med innsovning, oppvåkning i løpet av natten, eller tidlig oppvåkning.
  3. For det tredje kan man ha mareritt som minner om den traumatiske hendelsen.

Søvnproblemer bidrar gjerne til å forverre situasjonen ved at man blir sliten, lettere irritert, og får problemer med konsentrasjon.

Endret matinntak

Matlysten kan både bli større eller mindre enn vanlig. Noen rapporterer at de positive sidene ved å spise kan bidra til kortvarig lettelse i humør.

Fordøyelsesproblemer

Det er ikke uvanlig å få problemer med fordøyelsen, siden fordøyelsen vår påvirkes av aktiviteten i det sympatiske og parasympatiske nervesystemet. Noen blir plaget med diaré, mens andre blir plaget med forstoppelse.

Immunrelaterte problemer

Siden det autonome nervesystemet henger sammen med immunsystemet, kan traumer også gi seg utslag i immunrelaterte problemer. For eksempel kan man oppleve at allergi, eksem og psoriasis blomstrer opp, og man kan bli lettere og lengre forkjølet.

Spørsmål

  • Hva gjør de kroppslige reaksjonene ved traumer plagsomme?

Kursdelinnhold

Utvid alle
Kapittel innhold
0 Fullført 0/1 trinn
Kapittel innhold
0 Fullført 0/1 trinn