Bilde av person foran en søyle eller inngang av lys.

Konsekvensene ved type II traumer kommer til syne i alle deler av en persons fungering.

De er mer komplekse enn ved type I traumer og er i praksis ofte, dog ikke alltid, assosiert med en skjevutvikling helt siden barneår.

Vi skal i denne delen av kurset se nærmere på noen av konsekvensene ved type II traumer.

Kursdelinnhold

Utvid alle
Kapittel innhold
0 Fullført 0/1 trinn
Kapittel innhold
0 Fullført 0/1 trinn