Foto av fot  i sand

I arbeidet med traumatiserte flyktninger og asylsøkere kan det være spesielle utfordringer.

Mange pasienter i denne gruppen har opplevd traumatiserende hendelser som ikke er vanlige blant norske pasienter. Det kan for eksempel være krig, tortur, forfølgelse og tvangsekteskap.

Kursdelinnhold

Utvid alle
Kapittel innhold
0 Fullført 0/1 trinn
Kapittel innhold
0 Fullført 0/1 trinn