Kriser kan ta mange former, og kriserammede håndterer opplevelsene ulikt. Noen utvikler traumer, andre ikke.

Person som holder seg for ansiket

I arbeidet med kriserammede og traumatiserte, er det av stor betydning om man fokuserer på hendelsene den enkelte har opplevd, eller konsekvensene av hendelsene.

Grunnen til dette er at det er sjelden en hendelse fører til de samme reaksjonene hos alle som opplever den.

Det som kan være en krise for en, kan være et traume for andre. Atter andre viser ingen reaksjoner. Noen ganger vil en høy andel av de som har opplevd en hendelse få traumer i etterkant. Andre ganger er det utenforliggende risikofaktorer som sammen med hendelsen bidrar til traumene.

Denne kompleksiteten krever at hjelpere har en nyansert forståelse av både den nåværende kunnskapen på fagområdet, og begrepene som brukes. Den første delen av kurset skal derfor handle om likheter og forskjeller mellom kriser og traumer.

Spørsmål

  • Hva gjør deg mest usikker i arbeid med traumeproblematikk i dag?
  • Har noe forandret seg på arbeidsstedet ditt med hensyn til forståelse og arbeid med traumatiserte?

Kursdelinnhold

Utvid alle
Kapittel innhold
0 Fullført 0/1 trinn
Kapittel innhold
0 Fullført 0/1 trinn