Bilde av skur på en kai med livbøye

Konsekvensene ved type I traumer berører hele mennesket, både mentalt, følelsesmessig og adferdsmessig. Type I traumer kan også gi fysiske plager og sosiale vansker.

I denne delen av kapittelet skal vi skal gå mer i dybden på noen av disse plagene.

Kursdelinnhold

Utvid alle
Kapittel innhold
0 Fullført 0/1 trinn
Kapittel innhold
0 Fullført 0/1 trinn