Det er vanskelig å studere hvorvidt personer med type II traumer eller kompleks PTSD samtidig har andre lidelser. Grunnen er at det ikke finnes noen offisiell avgrensning av hvem som skal studeres.

Fosse og Dersyd graf som illustrerer forekomst av vold og overgrep i barneår og forekomst i diagnosegrupper.

Det finnes imidlertid en rekke studier som viser at personer med traumer fra barneårene finnes innen mange diagnosegrupper1,2,3,4. For eksempel antok Fosse og Dersyd2 at omkring 49 prosent av schizofreni-pasienter hadde opplevd fysisk vold eller seksuelle overgrep i barneårene, mens de tilsvarende tallene for personer med emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse var 68 prosent (se figuren under). Komplekse symptombilder er også funnet blant flyktninger og krigsoverlevere5,6.

Selv om ikke kompleks PTSD er en formell diagnose tyder forskningen på at samsykelighet heller er regelen enn unntaket7,8,9.

Spørsmål

  • Hva tenker du kan være årsaken til at mennesker med traumeerfaringer ofte har andre diagnoser i tillegg?
  1. Carr, C. P., Martins, C. M. S., Stingel, A. M., Lemgruber, V. B., & Juruena, M. F. (2013). The role of early life stress in adult psychiatric disorders: a systematic review according to childhood trauma subtypes. The Journal of nervous and mental disease201(12), 1007-1020. []
  2. Fosse, R. & Dersyd, A.K. (2007). Forekomsten av traumatiserte pasienter ved distriktspsykiatriske sentre i spesialisthelsetjenestenArtikkel [] []
  3. Mauritz, M. W., Goossens, P. J., Draijer, N., & van Achterberg, T. (2013). Prevalence of interpersonal trauma exposure and trauma-related disorders in severe mental illness. European journal of psychotraumatology4. []
  4. Pelcovitz, D., Kaplan, S. J., DeRosa, R. R., Mandel, F. S., & Salzinger, S. (2000). Psychiatric disorders in adolescents exposed to domestic violence and physical abuse. American Journal of Orthopsychiatry70(3), 360-369. []
  5. De Jong, J. T., Komproe, I. H., Spinazzola, J., van der Kolk, B. A., & Van Ommeren, M. H. (2005). DESNOS in three postconflict settings: Assessing cross-cultural construct equivalence. Journal of Traumatic Stress18(1), 13-21. []
  6. Morina, N., & Ford, J. D. (2008). Complex sequelae of psychological trauma among Kosovar civilian war victims. International Journal of Social Psychiatry54(5), 425-436. []
  7. Ginzburg, K., Somer, E., Tamarkin, G., & Kramer, L. (2010). Clandestine psychopathology: unrecognized dissociative disorders in inpatient psychiatry. The Journal of nervous and mental disease198(5), 378-381. []
  8. Mulder, R. T., Beautrais, A. L., Joyce, P. R., & Fergusson, D. M. (1998). Relationship Between Dissociation, Childhood Sexual Abuse, Childhood Physical Abuse, and Mental Illness in a General Population Sample. Am J Psychiatry155(6), 806-811. []
  9. van der Kolk, B. A., Roth, S., Pelcovitz, D., Sunday, S., & Spinazzola, J. (2005). Disorders of extreme stress: The empirical foundation of a complex adaptation to trauma. Journal of traumatic stress18(5), 389-399. []

Kursdelinnhold

Utvid alle
Kapittel innhold
0 Fullført 0/1 trinn
Kapittel innhold
0 Fullført 0/1 trinn