Type II traumer kjennetegnes av at alvorlige og truende hendelser har skjedd gjentatte ganger over tid. Offeret vet som regel ikke når hendelsene skal opphøre, noe som er ekstra belastende.

I dette kapittelet skal vi se på årsakene, forekomsten og konsekvensene av type II traumer.

Vi starter dette kapitlet med et intervju med Monika som gir eksempler på hvordan det oppleves hvis ansatte i spesialisthelsetjenesten ikke har kunnskap om type II traumer.

Spørsmål

  • Hva tenkte du når du så filmen med Monika?

Kursdelinnhold

Utvid alle
Kapittel innhold
0 Fullført 0/1 trinn
Kapittel innhold
0 Fullført 0/1 trinn