Foto av strand og hav

Å leve i tvunget eksil er annerledes enn å flytte planlagt og frivillig til et annet land. De fleste asylsøkere og flyktninger har ikke kommet til Norge fordi de ønsket seg akkurat hit. De flykter fra krig og forfølgelse.

Livet i tvunget eksil kan innebære mange tap på ulike nivå og områder, men kan også representere frihet, sikkerhet og muligheter. For å kunne møte flyktningpasienten på en god måte, er det viktig at helsepersonell setter seg inn i hvordan et liv i tvunget eksil kan være.

Malkki1 påpeker viktigheten av å få innsikt i de forskjellige erfaringene tvunget migrasjon innebærer. Brudd oppleves forskjellig av forskjellige mennesker. Brudd kan være forbundet med tap av hjem, men betyr ikke nødvendigvis tap av identitet. Brudd kan også bety frihet og sikkerhet. Livet i tvunget eksil kan by på mange muligheter en tidligere ikke har hatt2. For eksempel ser vi at mange kvinner opplever større frihet og verdighet på grunn av de rettigheter kvinner har i Norge.

Forhold til hjemlandet

Hvordan flyktningen har det i Norge, henger sammen med hva som skjer i hjemlandet og hvordan familie og venner har det der3. Det varierer hva de får vite om det som skjer hjemme. Noen har direkte kontakt med familie og venner. Andre følger med på utenlandske nyhetssendinger for kanskje å få se noen av dem de er glad i. Mange kjenner på frykt, bekymring og sorg, både i forhold til det de får vite og det de ikke får vite.

Svært mange flyktninger har måttet forlate mennesker de er glade i; barn, ektefelle, foreldre, venner. Frykten kan være stor hvis det fortsatt er krig. Særlig hvis familie og venner blir forfulgt. Spesielt vanskelig kan det være å oppleve at familie eller venner blir utsatt for forfølgelse på grunn av en selv. Mange flyktninger kjenner en sterk forpliktelse til å sende penger hjem til familien, dersom de mangler mat og bolig.

  1. Malkki, L. H. (1995). Purity and exile: Violence, memory, and national cosmology among Hutu refugees in Tanzania. University of Chicago Press. []
  2. Igland, O. (2008). Det handler om usikkerhet. En studie av unge asylsøker og deres møte med mottakstilværelsen i Norge (Masteroppgave). Universitetet i Tromsø. []
  3. Guribye, E. & Oppedal, B. (2014). Life in exile before and during a crisis in the country of origin. I Overland, G; Guribye, E. & Lie, B (red.). Nordic work with traumatised refugees: Do we really care. Cambridge Scolars Publishing, Newcastle, UK, 88-100. []

Kursdelinnhold

Utvid alle
Kapittel innhold
0 Fullført 0/1 trinn
Kapittel innhold
0 Fullført 0/1 trinn