Kirkengen, A.L. & Næss, A.B. (2015). Hvordan krenkede barn blir syke voksne. Oslo: Universitetsforlaget.

Harsem, A.B. (2012). Mammas svik: Datterens gripende historie fra Alvdalsaken og Gjerdrum. Moss: Nova Forlag.

Hefte

Alternativ til vold har laget et hefte om hvilke skader barn får etter vold i nære relasjoner.

Filmer

RVTS Sør har laget en film som gir en generell innføring i traumeforståelse.
Selv om hovedfokuset til filmen er konsekvensene etter gjentatt vold og overgrep fra tidlig alder vil de samme konsekvensene også kunne ses etter andre gjentatte og vedvarende hendelser, slik som ved tortur eller krig.

RVTS Sør har også laget en fortsettelse på den ovennevnte filmen som handler enda mer om biologiske mekanismer.

Heine Steinkopf ved RVTS Sør har laget en introduksjonsvideo om dissosiasjon. Videoen forklarer sammenhengen mellom traumer og dissosiasjon.

Kursdelinnhold

Utvid alle
Kapittel innhold
0 Fullført 0/1 trinn
Kapittel innhold
0 Fullført 0/1 trinn