Behandling og oppfølging må tilpasses den enkelte pasient. I de fleste tilfeller er det likevel sentrale elementer som er viktige i pasientforløpet.

Vi har spurt Monika om hva hun mener er viktig ved behandling i poliklinikk og i døgnavdeling. Filmen der hun beskriver hva hun mener er viktig ved døgnbehandling ligger i delen for miljøpersonell. Den er likevel nyttig for også for behandlere.