Uklart foto av mennesker i en tunnel

Dissosiative symptomer kan opptre alene eller i sammenheng med andre symptomer. Dette kan gi svært sammensatte symptombilder med store utfordringer i hverdagen.

Her vil vi likevel kun gi en kortfattet gjennomgang av inndelingen i psykoforme- og somatoforme dissosiative symptomer.

Psykoforme symptomer er av psykisk karakter, mens somatoforme symptomer er av kroppslig karakter1. Disse deles igjen inn i to undergrupper; de mer synlige positive symptomene, eller de mindre synlige negative symptomene. Se tabellen nedenfor.

PsykoformeSomatoforme
NegativeHukommelsestap/ amnesi
Depersonalisasjon
Derealisasjon
Følelsesmessig nummenhet
Tap av sensorisk funksjon
Nummenhet
Redusert følsomhet
Redusert smerteopplevelse
Tap av motorisk funksjon eller lammelser
PositiveStemmehøring
Påtrengende tanker
Påtrengende følelser
Gjenopplevelser av traumer
Mareritt
Lokaliserte smerter
Fysiske gjenopplevelser av traumeerfaringer
Ubevisste handlinger
Delirium

Negative dissosiative symptomer

De negative dissosiative symptomene innebærer tap av funksjon. Et sentralt og hyppig tap ved dissosiative lidelser er hukommelsestap eller amnesi. Likevel er det stor variasjon fra pasient til pasient med hensyn til hvor stort problemet er. Hukommelsestapene kan være for kortere eller lengre tidsperioder. Videre kan det være ett av få dissosiative symptomer etter et enkelt traume, eller det kan være et tegn på en mer kompleks tilstand etter gjentatte og vedvarende traumer.

Nummenhet og følelsesløshet er funksjonstap som både kan være følelsesmessig og fysisk. Den følelsesmessige nummenheten kan komme til uttrykk ved at personen fremstår «følelsesflat» med få uttrykk for hverken glede, sinne, tristhet eller andre følelser.

Den fysiske nummenheten henger ofte sammen med hypoaktivering, og fryktresponsene «stiv av skrekk» eller «total overgivelse»2. Noen pasienter er i stand til å sette ord på disse tilstandene, og kan beskrive den fysiske nummenheten. Andre blir klar over funksjonstapene etter en tid i behandling. For eksempel kan de plutselig bli klar over hvor lite følsomhet de tidligere hadde ved å oppdage at de nå kan ta på egen hud og føle at huden tilhører dem.

Et fenomen som er beslektet med fysisk nummenhet er manglende smertesans. For eksempel kan noen pasienter gå ut om vinteren med svært lite klær fordi de ikke kjenner at de fryser.

Enkelte pasienter med dissosiasjon opplever lammelser eller at de ikke får til å bevege seg på bestemte måter. Noen har lammelsene over lengre tid og skjønner ikke hva som skjer fordi ingen tester viser tegn til fysisk sykdom. Andre opplever lammelser i forbindelse med at de er stive av skrekk og har høy angst. Dette kan oppleves som ekstremt skremmende fordi man er ute av stand til å «bryte» situasjonen ved bevegelse. Atter andre opplever anfall med eller uten kramper, der de mister kontrollen over kroppen.

Positive dissosiative symptomer

Positive dissosiative symptomer som gjenopplevelser, mareritt, stemmehøring, hallusinasjoner og smerter antar man springer ut av at minner fra traumatiske hendelser ikke henger sammen med andre helhetlige minner1. De kommer gjerne til uttrykk som løsrevne følelsesmessige opplevelser, slik som plutselige angstanfall, fysiske fornemmelser, bevegelser eller opplevd berøring uten åpenbar grunn.

Positive dissosiative symptomer overlapper til dels med klassiske psykotiske symptomer, såkalte schneiderianske symptomer.  Som regel er ikke den samme formen for realitetsbrist eller vrangforestillinger involvert ved dissosiasjon, men i noen tilfeller kan dette være vanskelig å vurdere.

Spørsmål

  • Hvordan tror du det oppleves å ha amnesi?
  • Hvordan tror du det oppleves å være nummen?
  • Hvordan tror du det oppleves å høre stemmer?
  • Hvordan tror du det oppleves når kroppen gjør handlinger du ikke har kontroll over?
  1. Van der Hart, O., Nijenhuis, E. R., & Steele, K. (2005). Dissociation: An insufficiently recognized major feature of complex posttraumatic stress disorder. Journal of Traumatic Stress18(5), 413-423 [] []
  2. Schore, A. N. (2001). The effects of early relational trauma on right brain development, affect regulation, and infant mental health. Infant mental health journal22(1‐2), 201-269. []