Ressurser på internett

Senter for krisepsykologi har lagt ut en rekke selvhjelpsmetoder på sine nettsider.

Modum Bad har lagt ut en manual for stabilisering og ferdighetstrening etter traumatiske hendelser, som er beregnet på arbeid med ungdom.

E-læringsprogram om samarbeid med pårørende

E-læringsprogram om barn som pårørende

Litteratur

Gode norske bøker om stabilisering er blant annet:

Skjema barn som pårørende

Her er noen eksempler på skjema som kan brukes i arbeidet med barn som pårørende

Kartleggingsskjema Barn som pårørende Innkomst

Barn som pårørende Videre samtale

Barn som pårørende Ved avslutning