Siden dissosiasjon er kjennetegnet av mangel på sammenheng, er integrasjon eller sammensmelting av de ulike delene det overordnede målet for disse pasientenes behandlingsforløp.

Gjennom kunnskap om strukturell dissosiasjon kan man styrke «det kloke selvet» og hjelpe klienten til gradvis å gjenvinne overordnet styring og regulering av hele seg ((International Society for the Study of Trauma and Dissociation. (2011). Guidelines for treating dissociative identity disorder in adults, third revision. Journal of Trauma & Dissociation12(2), 115-187.)).

Innlagte pasienter trenger som regel mer hjelp til å regulere seg enn polikliniske pasienter.

Støtte, hjelp til regulering inn i toleransevinduet, og samtale om pasientens reaksjoner er derfor viktig i arbeidet med dissosiasjonspasienter.

Ved strukturell dissosiasjon er den røde tråden i arbeidet at man anerkjenner alle delene, at man formidler at alle delene har utført hver sin oppgave, og at man klarer å romme det pasienten ikke selv klarer å romme.