Installasjon av Anne Strand
Installasjon av Anne Strand

American Psychiatric Association definerer dissosiasjon som: Et brudd i den normale integrasjonen av bevissthet, hukommelse, identitet, følelser, persepsjon, kroppsrepresentasjon, motorisk kontroll og atferd [1]. Dissosiasjon kan med andre ord ha store konsekvenser for den enkelte.

Siden dissosiasjon er en problematikk som fremdeles er ganske ukjent starter vi delen for miljøterapeuter med mer om dissosiasjon.

Fotnoter

  1. American Psychiatric Assosiation. (2013) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders., DSM-5. s. 291.