foto av skog og gress

Det finnes en rekke spesifikke tilnærminger som behandlere, kan bruke for å behandle traumer.

Selv om miljøpersonell sjelden bruker disse tilnærmingene på samme måte som behandlere er det nyttig at miljøpersonell kjenner til dem.

I dette kapitlet beskriver vi kort tilnærminger som er relativt vanlige i Norge, og som viser litt av bredden innen traumebehandling.

Dette utelukker ikke at andre metoder kan brukes. Målet er å vise noe av spekteret av tilnærminger, slik at de som er ukjent med traumefeltet får et innblikk i hva som finnes.