foto av skog og gress

Det finnes en rekke spesifikke tilnærminger som kan brukes for å behandle traumer.

Noen tilnærminger er best egnet til behandling av type I traumer, andre er bedre egnet til å behandle type II traumer. Noen tilnærminger har fokus på kroppen, mens andre er mer kognitivt orienterte.

I dette kapitlet har vi valgt ut tilnærminger som er relativt vanlige i Norge, og som viser litt av bredden innen traumebehandling.

Dette utelukker ikke at andre metoder kan brukes. Målet er å vise noe av spekteret av tilnærminger, slik at de som er ukjent med hele eller deler av feltet får et innblikk i hva som finnes. Vi har også inkludert momenter som er viktige ved behandling av strukturell dissosiasjon.

For å være fleksibel i behandlingen av traumepasienter, er det nyttig for traumeterapeuter å beherske flere tilnærminger.

Kursdelinnhold

Utvid alle