I møtet med traumepasienter møter vi den enkeltes unike historie, smerte, sårbarhet, styrke og behov. Det kan derfor av og til være på sin plass å reflektere over hvordan vi møter den enkelte. Denne filmen kan brukes som utgangspunkt for en slik refleksjon.

Kursdelinnhold

Utvid alle