Norsk litteratur

De siste årene har det blitt utgitt flere bøker om traumebehandling på norsk. Noen av dem er:

Mer om tilnærminger

Traumefokusert atferdsterapi

På nettsiden Psychology tools finnes det svært mye informasjonsmateriell og ressurser på engelsk som kan brukes i forbindelse med traumefokusert kognitiv atferdsterapi.

En amerikansk organisasjon som administrerer helsehjelp til veteraner har utviklet filmer som beskriver noen av de traumefokuserte metodene som er basert på kognitiv atferdsterapi.

Neuroaffektiv psykoterapi

Neuroaffektiv psykoterapi er en tilnærming utviklet av Susan Hart, som har veldig mye til felles med det som har blitt beskrevet tidligere i kurset. Tilnærmingen bygger bro mellom nevrobiologi, utviklingspsykologi, og tilknytningsteori, samtidig som den inneholder elementer fra en rekke andre terapiretninger. Susan Hart er fra Danmark, og har gitt ut en rekke bøker på dansk, deriblant Neuroaffektiv psykoterapi med voksne. Hart har likevel primært skrevet om behandling av barn, og noen av disse finnes på norsk. Nedenfor beskriver Hart hva hennes tilnærming bygger på.

Mindfulness og Acceptance and commitment therapy (ACT)

Flere forskere og teoretikere har utviklet tilnærminger til traumebehandling som har integrert mindfulness. Fremdeles eksisterer det ikke så mange «rene» tilnærminger, men i 2015 ga Follette og kolleger ut denne boken:  Mindfulness-Oriented Interventions for Trauma: Integrating Contemplative Practices.

Follette har tidligere vært medforfatter på bokkapitler og artikler, deriblant et kapittel i Mindfulness and acceptance: Expanding the cognitive-behavioral tradition

Hun har også gitt ut bøker med utgangspunkt i acceptance and commitment therapy blant annet Finding Life Beyond Trauma: Using Acceptance and Commitment Therapy to Heal from Post-Traumatic Stress and Trauma-Related Problems.

For de som ikke er kjent med ACT kan denne animasjonen gi et innblikk i hva tilnærmingen dreier seg om:

Kursdelinnhold

Utvid alle